รายได้หลายทาง ยื่นภาษียังไง
คำตอบคือ เอาทุกทางมายื่นภาษีครับ
สรุปสั้น ๆ แบบนี้ ถ้ามีรายได้หลายทางก็ให้เอาแต่ละทางมาแยกกว่า เป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมาย (เงินได้ตามกฎหมายมี 8 ประเภท)
หลังจากนั้นก็กรอกให้ถูกต้องตามประเภทเงินได้ที่เรามี
เช่น นายบักหนอมมีเงินได้ 3 ทาง
เงินเดือน = ประเภทที่ 1
ฟรีแลนซ์ = ประเภทที่ 2
ขายของ = ประเภทที่ 8
แต่ละทางเมื่อรู้แล้วจะมาหักค่าใช้จ่ายต่อตามวิธีที่กฎหมายกำหนดไว้
เงินเดือนและฟรีแลนซ์ หักค่าใช้จ่ายรวมกันได้สูงสุด 50% ของรายได้ไม่เกิน 100,000
ส่วนขายของ (ซื้อมาขายไป) เลือกได้ว่าหักเหมา 60% หรือจะหักตามค่าใช้จ่ายจริง
หลังจากนั้นก็เอาไปหักรายการลดหย่อนต่าง ๆ ที่เรามีออกเป็นเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี แล้วไปคิดภาษีต่อไปให้ถูกต้องครับ
ถ้ามีหลักฐานอะไรทีต้องเตรียมก็เตรียมให้ครบด้วย เช่น
หนังสือรับรองหักภาษี / บัญชีรับจ่าย
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คลิปใต้คอมเม้นท์นี้ครับผม
#TAXBugnoms #ภาษี #สรรพากร
รยได้หลายทาง “ยื่นภาษี” ยังไง ?
  • 6
โฆษณา