สำหรับเราคือการได้เขียนลงไปในสมุดบันทึกคู่ใจที่แต่ละครั้งอาจจะเขียนได้มากหรือน้อยนั้นแล้วแต่อารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้นเลย
55 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา