• อรุณเบิกฟ้า
  oumi_oum
  • 64
   โพสต์
  • 9
   ผู้ติดตาม
  • 9
   กำลังติดตาม
  • ก้าวไปด้วยกันหมายถึงตัวเราและสิ่งรอบข้างที่ต้องคอยปรับเปลี่ยนเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโลกทุกวันนี้ที่เราอยู่ผู้หญิงอย่างเราจะใช้ชีวิตอย่างไร...
  • อยากจะเป็นในสิ่งที่ทำ