9 ส.ค. 2022 เวลา 06:02 • ไลฟ์สไตล์
แว่บแรกอาจจะรู้สึกไม่ดี แต่อย่าให้ความรู้สึกนั้นอยู่กับเรานาน เราต้องพยายามสลัดออกและมองข้ามผ่านไป ซึ่งการกระทำมันอาจทำได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึก เราเองจะพยายามไม่ไปคิดและหาเหตุผลด้านบวกมารองรับนั้นเสมอ
โฆษณา