7 ก.พ. 2022 เวลา 12:45 • ความคิดเห็น
ความทรงจำจะลืมได้
ส่วนความเข้าใจจะไม่ลืม
โฆษณา