8 ก.พ. 2022 เวลา 05:51
ชื่อหนังสือ ลายแทงนักคิด
ผู้เขียน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกระบวนการค... อ่านต่อ
โฆษณา