การเดินทางของพระถังซัมจั๋ง สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว
.
หลังจากการที่พระถังซัมจั๋งได้ศึกษาพระธรรมที่นาลันทา ก่อนอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่ดินแดนจีน ได้เกิดการสนทนาธรรมเชิงโต้วาที อันเป็นผลให้พระถังซัมจั๋งเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแก่พระสงฆ์ทุกรูปในชมพูทวีป และได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศจีน ในภายหลังประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินทางสู่ชมพูทวีปของพระถังซัมจั๋งได้ถูกรังสรรค์สู่ปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋ว หนึ่งในวรรณกรรมระดับตำนานของประเทศจีนในเวลาต่อมา
  • 6

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา