Nobody Knows - เพลงสากลเพลงใหม่ของ Stamp
เพลงที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตการทำเพลง
เพลงจะว่าเศร้าก็ไม่เศร้า
เพราะมันทำให้เรา Move on... อ่านต่อ
27 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา