อันตรายจากแสงสีฟ้าที่อาจก่อให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม
4
โรคจอประสาทตาเสื่อม หรือ (Aged-related Macular Degeneration – AMD)
อาการ
• มองเห็นภาพไม่ชัดหรือตามัวลงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางของภาพ(แต่ยังคงเห็นด้านข้างของภาพปกติ)
• มองเห็นเงาดำๆ บังอยู่ตรงกลางภาพ
• มองเห็นภาพบิดเบี้ยว
สาเหตุ
• อายุ - มักพบโรคนี้ได้บ่อยขึ้นในคนที่มีอายุมากกว่า 50-60 ปีขึ้นไป
1
• โรคและพันธุกรรม - โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน
• ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือต้องออกไปเจอแสงแดดยาวนานต่อเนื่อง 8 ชม./วัน
1
การป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม
• การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
1
• สวมแว่นตาเลนส์กรองแสงสีฟ้าทุกครั้งที่ต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือเจอแสงแดดเป็นเวลานาน
2
ในความเป็นจริงแล้วโรคตาบางโรคอาจยังไม่แสดงอาการจนกว่าจะอยู่ในขั้นรุนแรง ซึ่งอาจสายเกินไป ทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้
1
ดังนั้นท่านจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดในทุกๆ ปี
1
  • 36
โฆษณา