คนฉลาดคือคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและรู้จักตัวเองถูกต้องตามที่เป็นจริง จึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นล้อไหลไปกับโลกอย่างไร้ปัญหาอุปสรรคและมีความสุข
ส่วนคนโง่ก็จะตรงกันข้ามกับคนฉลาด ไม่เคยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและไม่เคยรู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดีด้อยแค่ไหนอย่างไร ทัศนะที่มีต่อโลกต่อชีวิตก็เต็มไปด้วยความมโนและอคติ เพ้อเจ้อ ไม่สอดคล้องกับความจริงอย่างที่มันเป็น ทั้งชีวิตจึงมีแต่ปัญหาอุปสรรคและความทุกข์ยากนา ๆ น่างสาร บ่องคง
7 ถูกใจ
1 แชร์
296 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...