ความเป็นไปได้มีค่ะ แต่จะสูงแค่ไหน?นั้นไม่สามารถบอกได้
เพราะการตีความหมายของคำสอน การรับรู้ความเข้าใจ ในแต่ละคน(ผู้รับสาร) สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ตลอดเวลาค่ะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน การเข้าถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เป็นรูปธรรม อย่างถูกต้อง เป็นตัวแปรสำคัญ อย่างยิ่ง ที่จะทำให้ไม่เกิด"การบิดเบือน"
การตีความหมายของคำสอน ให้เข้าถึงหลักคำสอนได้ง่าย ชัดเจน
ในยุคปัจจุบัน จึงมีผู้คนที่เชื่อถือและศรัทธา
ในศาสนาที่มีความแตกต่างกันออกไป วิธีการปฏิบัติ รวมถึงคำสอนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลภายใต้แนวความคิด การเข้าถึงจิตใจ และมีการขยายตัวของลัทธิใหม่ๆ ที่แพร่หลายมากขึ้น
ความเชื่อเก่าแก่ ความศรัทธา ในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา สิ่งที่เห็นด้วยตา ศาสนาลัทธิต่างๆ อุปนิสัย การดำเนินชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต นำไปซึ่งการเชื่อมโยงต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของวัฒนธรรมแห่งโลกอนาคต
ที่น่าจับตามอง
2 ถูกใจ
151 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...