12 ก.พ. 2022 เวลา 14:32 • ความคิดเห็น
เข้าใจว่าถามมีนัยถึง การฝึกบางอย่างที่ จะทำให้สมองเชื่อ และมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งใดขึ้นตามที่ต้องการ ว่าเป็นจริงไหม และ ความสามารถนี้ถูกซ่อนไว้หรือเปล่า
ขอตอบจากความเข้าใจตามนั้นนะคะ
- สมมุติว่าคนกลุ่มหนึ่งถูกหล่อหลอมให้เชื่อตรงกันว่า จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างหนึ่ง และได้รับทุกอย่างในชีวิตตามต้องการ และปรารถนา สิ่งนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ : อันนี้จะคล้ายแนวของ The Secret ที่สร้างภาพที่ต้องการขึ้นและ จักรวาลจะดึงดูดให้เป็นจริง อะไรทำนองนั้น จากประสบการณ์ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น การที่จะทำให้สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นจริง มาจากจิตที่ปล่อยวางจนมีพลัง และสามารถสร้างความสำเร็จอันน่ามหัศจรรย์ได้ แต่ก็ไม่มี Howto ที่จะบอกว่า แต่ละคนจะต้องทำจิตใจอย่างไร ดีขนาดไหน ทำนานแค่ไหน และจะได้รับความสำเร็จทุกครั้งหรือเปล่า เพราะจิตของคนไม่แน่นอน มีความขึ้นๆ ลง ๆ อยู่ตลอด ยิ่งถ้าสติแตกก็จบ และต้องมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจด้วย
ถามว่าเป็นความสามารถที่ถูกซ่อนไว้หรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะ ถ้าจะมีความสามารถในลักษณะนี้ต้องฝึก และเรียนรู้จิตเป็นเวลานานจนจับทางได้ ว่าสภาวะใดที่ช่วยสร้างความเป็นไปได้ ความสำเร็จ และทำจนเป็นธรรมชาติของตน แวดล้อมด้วยคนที่อยู่ในความคิดเดียวกัน ซึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น และทำไปแล้วก็จะเบื่อ ที่จะได้ทุกอย่างตามต้องการ อย่างไม่สมเหตุสมผล แรก ๆ อาจสนุก ตื่นเต้น ดีใจ แต่ก็จะเห็นความจริงในที่สุดว่า มันไม่ได้นำไปสู่อะไรที่ดีจริงเลย และบางทีได้สิ่งที่แย่ติดมาด้วย ไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืน
โฆษณา