ความคิดเห็นบนคำถาม

เป็นความจริงหรือไม่ ที่เมื่อมนุษย์เชื่อในสิ่งเดียวกัน ก็สามารถสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเหนือความเป็นจริงแต่ใหน นี้คือความสามารถของมนุษย์ที่ถูกซ่อนไว้หรือป่าว ?
12 ก.พ. 2022 เวลา 03:27 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)