คิดได้ตัดได้เรียกว่าตัดกรรมครับ​ ไม่ต้องต่อเวรต่อกรรมกันอีก
โฆษณา