“หยุด” ไขว่คว้า ความว่าง และ ความสงบ แล้ว “เห็น” ความจริงแห่ง “ความไม่เที่ยง” ของ ความว่าง ที่ กลายเป็น ความไม่ว่าง “เห็น” ความสงบ กลายเป็น ความไม่สงบ
เมื่อฝึก “เห็น” บ่อยๆเข้า จนเข้าใจ “วัฏจักร” แห่งความไม่เที่ยง จิตจะละวางจากทั้งความสงบและไม่สงบ ครับ
  • 4
โฆษณา