ต้องใช้เวลาในการฝึกและการปฏิบัติครับ อย่างแรกคือต้องศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาให้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องอะไร เมื่อเริ่มมีพื้นฐานความเข้าใจแล้วขั้นต่อไปคือการเริ่มฝึกปฏิบัติไล่ไปตั้งแต่ศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อฝึกปฏิบัติถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้จิตใจเกิดความว่าง(อุเบกขา) และเกิดความสงบของจิตใจอย่างสม่ำเสมอครับ
2 ถูกใจ
164 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...