13 ก.พ. 2022 เวลา 15:21 • ปรัชญา
นอกจากวิธีการฝึกมากมายที่มีให้หาอ่านได้ในเน็ต
อีกอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวคุณเองต้องค้นหาภายในของตนเอง ในวิธีความรู้สึกในแบบคุณเอง
การค้นหา การเดินทางในเบื้องในของคุณเอง
ความสงบและความว่าง การวางลงของคุณเอง
วิธีการของคุณ สัจธรรมของคุณ การฝึกของคุณ
ความคิดของคุณ สิ่งภายในของคุณ สำคัญที่สุด
ที่คุณต้องหาคำตอบให้ตัวคุณเอง มันจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด และจริงที่สุดสำหรับตัวคุณเอง นอกจากเรื่องการฝึกการคิดการปล่อยต่างๆ ก็คือภายในจิตของตัวคุณ
คุณคนเดียวเท่านั้น ที่ต้องหาทางเดินนั้นเอง
ทางเดินในจิตวิญญาณของคุณ
โฆษณา