14 ก.พ. 2022 เวลา 06:07 • ปรัชญา
ที่ใช้อยู่คือ ดูลมหายใจเข้า-ออก เอาความรู้สึกทั้งหมดใส่ไปที่ลมหายใจ ลมสั้นรู้ ลมยาวรู้ แล้วนับ 1-10 ค่ะ
โฆษณา