อันนึงตอบด้วยเหตุด้วยผล
อีกอันตอบด้วยความรู้สึกนึกคิด
1 ถูกใจ
67 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา