คำถาม

ระหว่างคำถามที่มีความเป็นไปได้กับคำถามที่เป็นไปไม่ได้คุณจะเลือกตอบคำถามไหนเพราะอะไร?
14 ก.พ. เวลา 05:21 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)