เงียบแล้วเดินออกจากสถานการณ์ตรงนั้นค่ะ ระงับอารมณ์ตัวเอง
โฆษณา