15 ก.พ. 2022 เวลา 02:59 • ปรัชญา
ใช้อานาปานสติ คือ รู้ลมหายใจเข้าออก
กับ กายคตาสติ คือ เอาสติรู้อยู่กับกาย
โฆษณา