ใช้อานาปานสติ คือ รู้ลมหายใจเข้าออก
กับ กายคตาสติ คือ เอาสติรู้อยู่กับกาย
46รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...