ใช้อานาปานสติ คือ รู้ลมหายใจเข้าออก
กับ กายคตาสติ คือ เอาสติรู้อยู่กับกาย
48 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา