เหตุใดเราจึงไม่เป็น?
การที่คนคนหนึ่งคิดไม่เป็นอันเกิดจากสาเหตุสำคัญ 6 ประการ
1.การตอบสนองตามความเคยชิน
2.การเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป
3.แรงจูงใจไม่ถูกต้อง
4.การขาดทักษะการคิด
5.การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ
6.ค่านิยมเป็นอุปสรรค
12 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา