10 ก.พ. 2022 เวลา 06:24 • การศึกษา
2)ความคิดคืออะไร?
หากจะถามความแตกต่างระหว่างการคิดและจินตนาการคงอธิบายได้ดังนี้
ผู้อ่านคิดตามสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้:
มีทุ่งหญ้าที่มีที่โล่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ สถานที่นั้นมีอพะตัวหนึ่งที่ดูแปลกกว่าฝูงมีขา 5 ขามีหูใหญ่เหมือนช้างทั้งสองข้าง มีหางเหมือนหางนกยูง บนหัวของมันมีเขาเหมือนกวางเรนเดียร์ มันสามารถพูดได้ หากเราอยู่ที่นั่นแล้วเรียกมัน เจ้าแพะตัวนั้น หันมาหน่อย แพะตัวนั้นก็จะหันมาแล้วยิ้มให้เราแล้วแล้วก็เรียกเราเรียกเราว่า ว่าไง....แล้วแพะก็แนะนำตัวเขา ฉันชื่อดิน แล้วคุณล่ะชื่ออะไร คุณจะทำอย่างไร?..
สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการจินตนาการ ในความจริง อาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้ แต่ความคิดไม่ได้เป็นแบบนั้นและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างการคิด
ขอรบกวนผู้อ่าน คิดในคำถามที่จะให้ต่อไปนี้
เรือดำน้ำที่ไทยซื้อจากเยอรมนีมีความคุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างไร?
คุณอาจจะต่อไปว่า คุ้มค่าและมีประโยชน์เพราะการซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินจะไม่ส่งผลต่อใครทั้งนั้นจะเป็นงบกองกลางที่ ซื้อ ก็เพื่อดูแลทุกคนจากสงคราม คุณอาจจะตอบไปว่าคุ้มค่าและไม่มีประโยชน์ ณ ปัจจุบัน เพราะการซื้อด้วยงบประมาณขนาดนี้ ถ้าเทียบกับราคากลางแล้ว ถือว่าคุ้มค่าและสามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมันนี แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดสงครามเลย จึงทำให้เรือดำน้ำอาจจะเสื่อมสภาพก่อน และ ต้องบำรุงซ่อมแซมมันด้วย
จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 รูปแบบ แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
แบบที่ 1) จะใช้สมองด้วยการสร้างภาพในสมองโดยไม่มีเป้าหมายหรือ จุดประสงค์ใดๆ
แบบที่ 2) จะใช้ข้อมูลและความคิดที่ยึดหลักความเป็นจริงมาประกอบเพื่อหาจุดประสงค์ที่ต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย
การกระทำดังกล่าวเรียกว่า การคิด
การคิด คือ กิจกรรมทางความคิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเรารู้ว่าเรากำลังคิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างบางอย่างและสามารถควบคุมให้คิดจนบรรลุเป้าหมายได้

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา