ตามที่ผมเข้าใจ "พระเจ้าล้วนมาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน" เมื่อเรามั่นใจในหัวข้อที่ยกมา ก็มาตั้งคำถามว่า "แล้วศาสดาแต่ล่ะศาสนาเป็นมาอย่างไร ใยจึงได้อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าของมวลมนุษย์ทั้งปวง" ก็มาแยกย่อชี้จำกัดเฉพาะหาว่าเพราะอะไร ก็ได้คำตอบ
"อารยธรรมสร้างพระเจ้าขึ้นมา" เอาสรุปย่อง่ายๆคือ "ทุกศาสดาล้วนเป็นศิษย์ของพระเจ้าต้นกำเนิดนั้น" ความเป็นอย่างนี้ยังตั้งคำถามได้อีกว่า "โดยวิธีไหน" แยกย่อขยายความและรวมมา ก็ได้คำตอบว่า "ที่ปัญญาและความเพียรของศาสดานั้นๆจึงได้มีศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมา" ก็ยังเกิดคำถามขึ้นมาอีกว่า "แล้วคำสอนต้นกำเนิดแท้จริงเป็นอย่างไร"...นี้ล่ะจึงได้คำถามที่รวมเอาทุกศาสดาเข้าด้วยกัน.
113 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา