21 ก.พ. 2022 เวลา 06:57 • ความคิดเห็น
ถ้าคิดว่าโดนเอาเปรียบ ก็หยุดให้ หยุดเมตตา ถ้าให้แล้วตัวเราเครียด เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องให้
...ให้เฉพาะที่เราพอมี ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ก็จะเป็นสุข
โฆษณา