22 ก.พ. 2022 เวลา 08:00 • ธุรกิจ
ทำความรู้จักธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุบลซันฟลาวเวอร์”
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 2 เกรด ได้แก่ เกรดอาหาร และเกรดอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือมันสำปะหลังสด 2,800 ตันต่อวัน ในแต่ละปี
4
มียอดการส่งออกแป้งประมาณ 100,000 ตัน โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุด คือ ประเทศจีน ซึ่งนำแป้งไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษคุณภาพสูง และอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังมีการส่งออกแป้งคุณภาพสูง (ควบคุมเชื้อ) ไปยังกลุ่มตลาดอเมริกา และยุโรป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย
อุบลซันฟลาวเวอร์มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่แป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) จนถึงแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและออร์แกนิค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค เป็นแป้งมันสำปะหลังเกรดพรีเมียมที่ผลิตจากหัวมันสำปะหลังอินทรีย์ (Organic Cassava) ที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในโลกที่สามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคสากล บริษัทจึงสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งถือเป็นตลาดสินค้าออร์แกนิคขนาดใหญ่ของโลกและมีแนวโน้มการเติบโตสูง ส่งผลให้ในปัจจุบัน บริษัทถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 20,000 ตันต่อปี
โฆษณา