จริงแล้ว ความสุขไม่ได้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นหรอกค่ะ หากแต่บางเหตุการณ์ บางสิ่งบางอย่าง ที่มากระทบจิตใจของเรา เป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึก คิดเห็นแตกต่างไปจากเดิม
สุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราค่ะ
3 ถูกใจ
114 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา