24 ก.พ. 2022 เวลา 07:04 • ความคิดเห็น
อยู่กับเพื่อนในกลุ่มมีอยู่ด้วยกัน5คนเหมือนเราอยู่คนเดียวอ่ะเขาทำอะไรไม่เคยบอกเราเลย ?
คำถามนี้ถูกลบ
ตั้งสติ กลับมาพิจารณาตนเองก่อนค่ะ แล้วค่อยเข้าปรึกษา ไถ่ถามเหตุผลเพื่อนๆ หากมีสิ่งใดที่บกพร่อง สามารถแก้ไขได้ ก็ควรรับฟังอย่างมีสติค่ะ แต่หากเหตุผลไหน ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม หรือไม่สมเหตุสมผล ก็ควรพิจารณาตามความเหมาะสม การสมาคมกับเพื่อนกัลยาณมิตร ที่ดี และเรียนรู้วิเคราะห์ ทบทวนตนเองอยู่เสมอ ถือว่าเป็นโอกาส กำไรชีวิตนะคะ
โฆษณา