พืจารณาว่ามีสติ สมาธิ หรือไม่ในการทำสิ่งต่างๆ
ถ้าเป็นการทำงาน คือ
1. ทำตาม protocol หรือไม่
2. ทำตาม SOP (Standard Operating Proceduqe) หรือไม่ ลัดขั้นตอนหรือไม่
3. มี Check list หรือไม่
ส่วนถ้าทำพลาดในเรื่องต่างๆในการดำเนินชีวิต ต้องนำประสบการณ์ของเราหรือผู้อื่น มาเป็นบทเรียน จะได้ไม่ผิดซ้ำค่ะ
82 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา