25 ก.พ. 2022 เวลา 10:21 • ความคิดเห็น
ในกรณีที่เป็นคน อาจจะไม่ผิด เพราะถ้าเป็นจุดคนข้าม เช่น ทางม้าลาย ต่อให้มีสัญญานให้ข้ามหรือไม่ตามกฎจราจรจะระบุว่ารถต้องหยุดอยู่ดี แต่ก็น่าจะไม่คุ้มที่จะเสี่ยง ถ้ารอได้ควรรอ ยกเว้นไฟสัญญานเสีย หรือมีตำรวจจราจรเรียกให้ไปค่ะ
แต่ถ้าเป็นรถยนต์ด้วยกัน หากฝ่าฝืนไฟสัญญาน เช่น เห็นจุดข้ามแยกว่างๆ ก็เลยขับไปเลยทั้งๆ ที่ยังไม่มีสัญญานให้ไป แล้วมีรถอีกฝั่งหนึ่งที่ขับถูกต้องตามสัญญานไฟมาชน คันที่ฝ่าฝืนไฟสัญญานมาจะผิดทันทีค่ะ จะอ้างว่าเห็นทางโล่งๆ ไม่น่าจะมีรถเลยขับมาเลยไม่ได้
โฆษณา