สรุปหนังสือ "คนเก่งเขาก็ทำงานให้ง่ายแบบนี้แหละ"
วิธีทำงานให้ง่ายแบบคนเก่งระดับท็อปที่มีเพียง 0.1% เท่านั้น
ผู้เขียน: Park So Yeon
สรุปโดย นักเรียน สรุปให้ รุ่นที่ 7 คุณ Gam Timsant
สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่ https://bit.ly/3G3Ih2z
========================
รับความรู้ดีๆ ที่จะคุ้มค่าและประหยัดเวลา
ในการอ่านหนังสือได้ทุกช่องทางดังนี้
ติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือ งานบรรยาย
Tel : 062-347-3884
  • 23
โฆษณา