“ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ดีที่สุด ที่ได้ผ่านการคำนึงถึงความสะดวกในการใช้สอย การออกแบบคุณภาพของที่ว่าง ที่เชื่อมโยงกับทิวทัศน์ภายนอก การวางแผนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดของงานช่างที่ละเอียดละออ และการคัดสรรวัสดุตกแต่งมาอย่างดีแล้ว นั่นคือสถาปัตยกรรม”
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา