สิ่งมีชีวิตเกิดมาพร้อมสัญชาตญาณที่ใช้เพื่อช่วยปกป้องชีวิตจากสิ่งร้ายให้มีชีวิตรอดและสืบทอดเผ่าพันธ์ต่อไปได้ เช่น รัก ชัง โกรธ กลัว เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญชาตญาณเหล่านี้ เช่น ถ้าไม่รักก็จะไม่ยุ่งด้วยกับเพศตรงข้าม ก็ไม่มีการสืบพันธ์ุ ไม่ชังก็จะไม่ออกห่างสิ่งไม่ดีต่อชีวิต ไม่โกรธก็จะไม่ต่อสู้ศัตรู ไม่กลัวก็อาจจะเข้าไปสัมผัสสิ่งซึ่งเป็นอันตราย ซึ่งอาจจะทำให้สิ้นชีวิตได้ทั้งนั้น
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตก็ย่อมมีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดตัวมาด้วย แต่สัญชาตญาณทั้งหลายก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด เช่น บางอย่างที่เรากลัวอาจจะไม่อันตรายก็ได้ บางทีที่เราโกรธอาจจะเพราะเข้าใจผิดก็ได้ มนุษย์มีปัญญากว่าสิ่งมีชีวิตอื่นจึงควรใช้สัญชาตญาณด้วยปัญญาจึงจะดีย์
3 ถูกใจ
1 แชร์
247 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...