1 มี.ค. 2022 เวลา 14:43
GPS เสียครับไปยาก ดูแผนที่กระดาษก็ไม่รู้ตำแหน่งตัวเองอีก ไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนของแผนที่ ไปถึงเป้าหมายยากฝุด ๆ
โฆษณา