ส่วนตัวนะคะ เริ่มจากเชคตัวเอง แยกให้ออก ว่ามีข้อดีอะไรข้อเสียอะไร ดีเก็บไว้ เสีย หาข้อมูลวิธีที่ถูกจริตกับเราแล้วค่อยๆ ฝึกแก้ไขที่ละเรื่อง เอาเรื่องที่เปลี่ยนง่ายที่สุด ลงมือทำ ก่อน
โฆษณา