บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1
ด้วยความเข้าใจพฤติกรรมของคนไทย SABUY TECHNOLOGY จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงินและบริการต่างๆ ของ SABUY
1
เพื่อความง่ายและสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยยกระดับรูปแบบธุรกิจของเรา ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทยด้วยระบบ ECOSYSTEM ของ SABUY TECHNOLOGY
1
เริ่มแรกบริษัทให้บริการด้านระบบตู้เติมเงิน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจ ด้วยความต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology)
1
ที่มีระบบ Ecosystem ของตัวเองที่ครบวงจรและครอบคลุมที่สุด
ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ
1
โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่
“เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการเงินในอนาคต”
2
17 ถูกใจ
1 แชร์
73.5K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 17
    โฆษณา