cover

Sabuy Technology

sabuytechnology
 • ธุรกิจ
 • เทคโนโลยี
 • 20
 • 77
  โพสต์
 • 3.4K
  ผู้ติดตาม
 • SABUY มุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ “เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการเงินในอนาคต”
 • สร้างเพจเมื่อ 7 ก.พ. 2022