15 พ.ค. 2022 เวลา 05:00 • ธุรกิจ
SABUY จากธุรกิจตู้เติมเงิน สู่จักรวาล SABUYVERSE ที่มอบความสะดวกสบาย ตั้งแต่ตื่นยันหลับ
1
หากนึกถึง “SABUY” หลายคนอาจนึกถึงตู้เติมเงินสบายพลัส เป็นอย่างแรก
แต่รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว SABUY ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเรามากกว่านั้น
2
ไม่ว่าจะเป็นตอนกดซื้อสินค้าจากตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ตอนเดินเข้าศูนย์อาหาร แล้วต้องแวะซื้อบัตรก่อน หรือแม้กระทั่งในธุรกิจประกันภัย และสินเชื่อ
ความมุ่งมั่นของ SABUY ที่คอยนำเสนอความสะดวกสบายในทุก ๆ มิติของชีวิต
ทำให้ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรก หลังจากที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์
1
บริษัทมีรายได้สูงถึง 1,461 ล้านบาท กำไรสุทธิ 102 ล้านบาท
1
และในปี 2564 บริษัทได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
โดยมีรายได้เพิ่มเป็น 2,127 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 214 ล้านบาท
1
เรียกได้ว่ามีรายได้เติบโต 46% และกำไรสุทธิเติบโตถึง 109%
1
รวมไปถึงมีผู้ใช้บริการในระบบกว่า 50 ล้านบัญชี
1
หรือหากเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศไทย ก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 76% เลยทีเดียว
อัตราการเติบโตที่มากขนาดนี้
หลายคนคงอดสงสัยไม่ได้แล้วว่า เคล็ดลับความสำเร็จของ SABUY คืออะไร ?
และบริษัทมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างไร ?
2
จากวิสัยทัศน์ของคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี CEO ของ SABUY ที่ว่า
“เราขายบริการความสะดวกในทุกธุรกรรมเกี่ยวกับเงิน ที่ง่ายสบายเข้าถึงทุกชุมชน”
ทำให้บริษัทและพนักงานทุกคน ต้องคำนึงถึง “ความสะดวกสบายของลูกค้า” อันเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาบริการ
ซึ่งสินค้าและบริการของบริษัท ก็ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่โหยหาความสะดวกสบายในทุกมิติ
ทำให้ผลประกอบการของบริษัท มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องตามเทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง
2
เดิมที SABUY มีธุรกิจหลักเพียง 3 ธุรกิจ คือ
- ตู้เติมเงินอัตโนมัติ “เติมสบายพลัส”
- ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ “เวนดิ้งพลัส”
- ระบบการจัดการบริหารศูนย์อาหารและระบบ POS
ต่อมาในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเข้ามา และเพิ่มพันธมิตรที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการ และครอบคลุมลูกค้าในทุกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
โดยบริษัทได้ขยายธุรกิจเป็น 4 กลุ่มหลัก
1. ธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงิน :
ตู้เติมเงินอัตโนมัติ, ตัวกลางการชำระเงิน, บริการระบบ Loyalty และ CRM
2. ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ :
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ, ธุรกิจบริหารห่วงโซ่อาหาร, บริการจัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร, บริการผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูล
3. ธุรกิจระบบโซลูชันและแพลตฟอร์ม :
บริการและขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบศูนย์อาหาร, จุด Drop-off รับส่งพัสดุ
4. ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน :
บริการด้านประกันภัยและสินเชื่อ และบริการธุรกิจนายหน้าประกันภัย
และจากวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
ในปี 2565 นี้ บริษัทจึงมีการขยายธุรกิจเพิ่ม จาก 4 เป็น 5 ธุรกิจหลัก เพื่อรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้าในยุคดิจิทัล
ด้วยการเพิ่ม “ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่” หรือ New Economy เพื่อให้บริษัทเข้ามามีบทบาทในการลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต ได้แก่ สินทรัพย์ดิจิทัล และ นวัตกรรม
1
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าและบริการใน Ecosystem ของบริษัท ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนที่กำลังเปลี่ยนแปลง
และรองรับเทรนด์สินทรัพย์ดิจิทัลแห่งโลกอนาคต ที่กำลังก่อตัวขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน
2
โดย SABUY มีกลยุทธ์และเป้าหมายสำคัญในปี 2565 คือ “SABUYVERSE The Next Visionary” ภายใต้แนวคิด “ตื่นยันหลับ ชีวิตติดสบาย”
หรือก็คือจักรวาลธุรกิจในแบบของ SABUY ที่ครอบคลุมการบริการด้านต่าง ๆ
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้า
2
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ผ่านกลยุทธ์ 7-7-7 โดยแบ่งออกเป็น
-7 สะดวก เพื่อชีวิตที่สบายของผู้บริโภค ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ด้วยบริการจาก SABUY
1
ได้แก่ สะดวกซื้อ, สะดวกส่ง, สะดวกซัก, ​​สะดวกใช้, สะดวกจ่าย, สะดวกโอน และสะดวกชำระ
-7 SMARTs การพัฒนาเทคโนโลยี ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
ได้แก่ SMART Factory, SMART Office, SMART School, SMART Canteen, SMART Parking, SMART Home และ SMART Locker
1
-7 Rising Stars ตั้งจุดยุทธศาสตร์ขยายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง
ได้แก่ SABUY Digital, SABUY Accelerator, SABUY As A Solutions (SAAS), SABUY Speed, SABUY Channel, SABUY Media และ SABUY Infrastructure
อ่านมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนคงเห็นแล้วว่า
สิ่งที่ทำให้ SABUY เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมานั้น
มาจากวิสัยทัศน์, กลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง และบริการที่เน้นความสะดวกสบาย ซึ่งตอบโจทย์ผู้คนจำนวนมาก
สามสิ่งนี้ส่งผลให้ SABUY ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา
และทั้งหมดนี้ จึงทำให้จักรวาลธุรกิจ SABUYVERSE เป็นที่น่าจับตามอง
ว่าต่อไปจะสามารถเติบโตและสร้าง “ความสะดวกสบาย” ให้แก่ผู้คน
รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับพันธมิตร และสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ได้อีกมากเท่าไร..
1
โฆษณา