“ต้องมีโยนิโสมนสิการ”
“… อุปสรรคของนักปฏิบัติที่ทำให้ไปไม่ถึงพระนิพพาน... อ่านต่อ
1ถูกใจ
7รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...