7 มี.ค. 2022 เวลา 02:11 • ธุรกิจ
Sandwich Generation 🤕🥪💥
ภัยเงียบที่ทำให้พนักงานลาออกแม้ไร้จุดหมาย
🥪 Sandwich Generation เป็นสภาะวะของคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน Gen ที่แตกต่างกัน
เมื่อพนักงานถูกกดดันในงานและนอกงาน ซึ่งส่งผลให้เราสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าโดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานได้ดีแล้ว
ไม่ว่าจะเป็น GEN ไหน ...
1. ความกดดันจากภาระงาน แม้จะอยู่ในองค์กรที่มั่นคง
2. ความกดดันจากหัวหน้า
3. ความกดดันจากเรื่องส่วนตัว
4. ความกดดันจากการทำงานร่วมกับ GEN ต่างๆ
5. ความกดดันเพราะคุณค่าของตัวเองหายไป
📮 ถอดบทเรียน 📮
1. ปัญหา Sandwich Generation นับว่าเป็นภัยเงียบด้านการบริหารบุคคลของแต่ละองค์กร
ที่หลายๆคนมองข้าม องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้
2. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงาน HR ควรมีหน่วยงานให้คำปรึกษา หรือจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบให้ทันท่วงที
และเช่นเคย เพื่อนๆ สามารถแบ่งปันเรื่องราวใต้ comment ได้เลยนะครับ
ติดต่อเรื่องงานที่ปรึกษาด้าน HR หรือการจัดอบรมแนวคิดใหม่ ๆ จากทีม HR Monday
🔵📘Facebook: #HRMonday
🔴📕Youtube Channel: #365HRMonday
🟢📞โทร 02-5874457-8
🟡📧E-mail: info@thaiskillplus.com
🟠#สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับ
โฆษณา