HR Monday by ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

 • หนังสือ
 • ธุรกิจ
 • การตลาด
 • 32
 • 308
  โพสต์
 • 9.9K
  ผู้ติดตาม
 • เพจให้ความรู้ด้าน HR ทุกเช้าวันจันทร์ โดย ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบค่าตอบแทนและระบบงาน HR rungroj.attanit@gmail.com
 • สร้างเพจเมื่อ 13 ก.ค. 2019