สรุปหนังสือ "ไม่ต้องลาออกจากงานประจำก็ทำเงินได้"
หลากหลายอาชีพ เพิ่มเงินในกระเป๋า คิดค้นเขียน
เรียนรู้สร้างเงินด่วน รวยทันที
ผู้เขียน: เกรียงศักดิ์ มั่นเจาะ
สรุปโดย นักเรียน สรุปให้ รุ่นที่ 7 คุณ Chompu Shampoo Lihui
========================
รับความรู้ดีๆ ที่จะคุ้มค่าและประหยัดเวลา
ในการอ่านหนังสือได้ทุกช่องทางดังนี้
ติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือ งานบรรยาย
Tel : 062-347-3884
#เซนเซแป๊ะ
2
  • 117
โฆษณา