เรื่องของการปลงผม โกนผม เราก็ลองเรียบเรียงเอาว่า ในสมัยต้นพุทธกาล พระที่ท่านมาบวช ท่านก็มีการปลงผม ที่เรียกว่าบรรชา ลอยการกระทำท่ีไม่ดีออกไปจากจิต ลอยสิ่งของวัตถุปัจจัยทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เป็นพันธะเป็นภาระให้แก่จิต ลอยทรัพย์สมบัติ ยศฐานบรรดาศักดิ์ ลอยญาติสนิทมิตรสหาย (อารมณ์ที่อยู่ข้างจิต)ต้องตัดสวาททั้งเรือนกาย (ความรักตัวกลัวตาย กายนี้ต้องเน่าเปื่อยเมื่อถึงเวลา) มันจะตายที่ไหนก็ชั่งมัน เราจึงได้ยินเรื่องราวเศรษฐีทิ้งทรัพย์สมบัติ บรรดาศักดิ์มาบวช เรื่องราวการของการบรรพชาออกบวช พระที่ท่านบวชแล้วท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขา เราก็คิดดูว่า ถ้าคนที่อยู่ตามป่าเขา ไม่ปลงผมโกนหนวดมันจะเป็นอย่างไร แล้วก็ครองผ้าไตรแต่สามผืน
ถ้าไม่ดูแลร่างกายให้สะอาดสะอ้าน จิตใจมันก็พลอยไม่สะอาดสะอ้านไปด้วย ท่านจึงต้องชำระสะสางทั้งกายทั้งจิต อะไรที่เคยไปเสาะแสวงหาด้วยความโลภโกรธหลงท่านก็สละออกไป เหลือแต่กายกับจิต ที่ต้องเอามาชำระสะสางให้มันสะอาดหมด เรื่องราวทำนองนี้ ถ้าหากเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเดินตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็จะไม่เข้าใจว่า การชำระสะสางจิต นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรที่ไปชำระสะสาง เรื่องของกรรมเรื่องราวการขดใช้กรรม มันก็เป็นเรื่องยาก เอาเป็นว่า เมื่อมาครองกาสาวพัสตร์เป็นนักบวช มาขอบวชเอง ไม่ได้มีใครบังคับ ก็ต้องโกนผมมาครองผ้ากาสาวพัสตร์ก็แล้วกัน ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริง นั่งกลางแดดกลางฝน ผมเผ้ามันรุงรัง มดแมลงมาชอนไช ต้องอยู่ตามป่าตามเขา มันจะสบายมั้ย
เรื่องของอารมณ์ เมื่อเราไม่นึก มันก็ไม่มา ..นึกคิดเมื่อไหร่ อารมณ์ก็มา
เรื่องทรัพย์สมบัติเงินทอง ลาภยศสรรเสริญ นั่นเป็นของของโลก เมื่อยังยึดถืออยู่ จิตมันยึดถือ มันก็มีภาระมีอารมณ์ที่นำมาเกิดมาตาย เมื่อจะหยุดเกิด ก็ต้องสละของๆโลกออกไป ให้เหลือแต่กายกับจิต อาศัยปัจจัยมาพอเพียงแคประทั่งสังขาร เพื่อชำระสะสางจิตให้เป็นแก้วเจียรไน ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เกิดทีไร มันก็ทุกข์ เรื่องราวทำนองนี้เป็นเรื่องราวของปัญญาธรรม ที่เกิดกับจิตที่ เกิดมาเพื่อชำระสะสางจิต ครั้งสุดท้ายก่อนเข้านิพพาน
ส่วนเรายังไม่มีปัญญาทำได้ขนาดนั้น ก็สะสมบุญกุศล สละปัจจัยที่หามาด้วยแรงกาย แปรสภาพเป็นทานเป็นบุญ ฝากไว้ในศาสนาบำรุงศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝากไว้เพื่อชาติต่อไปจะได้ มีเนื้อนาบุญเกิดมาพบศาสนาที่ชี้ทางหยุดทุกข์ หยุดการเกิด เมื่อหยุดเกิดไม่ได้ ก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการสามสิบสอง ขอให้พบพระพุทธศาสนา พบธรรมโลกุตระ ธรรมของพระอรหันต์ ชี้ทางเดิน..เพื่อสร้างบุญบารมี หนีกรรมไปทุกชาติจนบรรลุธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2 ถูกใจ
399 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา