แม่อายุ จะเป็นเพียงตัวเลข แต่ก็มีความสำคัญสำหรับชีวิต ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาชีวิต สิ่งที่ตามมากับความรู้ คือ "ประสบการณ์" ซึ่งเป็นการสรุปบทเรียน ของ "การใช้ความรู้ คิดและทำอย่างต่อเนื่อง " แล้วใช้ " สติปัญญา ความจริง " ไปจับ ไปพัฒนา "ประสบการณ์ " ให้สูงขึ้น ดีขึ้น เข้าสู่ "องค์รวมของความรู้ " คือ "ปัญญา" ที่เราสามารถนำไปใช้ ได้ทั่วไป ,คือ ยกระดับ "ความรู้เฉพาะ " เป็น "ความรู้ทั่วไป" ,โดยค้องมีการสรุปและพัฒนาไปตลอดชีวิต เพราะสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ,เราจึงหยุดนิ่งไม่ได้ แม้แต่วันเดียว ชั่วเวลาเดียว . ตอนนี้ กลับมาที่คำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมาก และเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย มนุษย์เราควรทำอะไร มี ๒ อย่าง (ขั้นตอน) ตอนเป็นเด็ก บทบาทนี้จะอยู่ที่ "พ่อแม่ครูพระ " ที่จะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูก ดี ในการดำรงชีวิต ให้แก่ลูก (มีต่อ)
1 แชร์
167 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา