• ส.สุขชมจันทร์
  happyseemoon
  • 1.4K
   โพสต์
  • 43
   ผู้ติดตาม
  • 11
   กำลังติดตาม
  • คนชรา ปีฉลู วัย ๗๒ up ชีวิต ผ่านประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย มาหลากหลาย ตั้งแต่ เริ่มต้น ท่ามกลาง จนจบเหตุการณ์
  • ชีวิตเกษียณนี้ เพื่อ คนอื่น ชุมชน และบ้านเมือง
  • ปริญญาตรี วิศว จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชีวิต
  • อาศัยอยู่ที่ Lampang, Thailand