การตั้งชื่อแบรนด์เป็นญี่ปุ่น ทำให้คนยอมจ่ายเงินซื้อ
2
ชื่อแบรนด์นั้นสำคัญมาก เพราะบางสินค้าเป็นอย่างเดียวกัน แค่คนละชื่อ ก็ทำให้คนยอมจ่ายเงินซื้อที่ต่างกัน
และการตั้งชื่อแบรนด์สินค้าในไทยนั้น... ดูเพิ่มเติม
  • 1
โฆษณา