ชีวิตคือการเดินทางครับ...การเดินทางที่ได้เก็บเกี่ยวทั้งสุขและทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดทาง.
โฆษณา