น่าจะเป็นภาษาจีน เพราะเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก ประชากรชาวจีนมีมากสุดในโลก
ดังนั้นการทำธุรกิจการค้า กับประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่น่าจะได้ใช้ภาษาจีนและคุ้มค่า
นอกจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยว การอาหาร เสื้อผ้า การแพทย์ การศึกษา ฯลฯ สามารถใชัภาษาจีนติดต่อโดยตรงก็จะดีเลย
2 ถูกใจ
507 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา