21 มี.ค. 2022 เวลา 06:43 • ความคิดเห็น
เราจะพูดในหลักการ หรือ ความจริง ๑. ในเชิงหลักการ : เป็นเรื่องดี ถูกต้อง แต่ในความเป็นจริง ของ ชีวิต หาได้น้อย ,เพราะ ความมีอะไรที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าในเรื่องอะไร ,ทำให้เข้าใจกันได้ง่าย ได้เร็วกว่า ,เพราะ มีช่องว่างน้อย ,แต่ ก็มีข้ออ่อน บางเรื่อง เช่น การมองมุมเดียวกัน มุมที่ต่างออกไป จะขาดไป ,ทำให้ไม่ครบถ้วน ๒.ในความเป็นจริงของชีวิต ,เราเริ่มต้นด้วยอะไร? ในการชอบกัน รักกัน , ความสวยน่ารัก ถูกใจถูกจริต ...ซึ่ง เราดูใจกัน น้อยไป ,ในภาวะนั้น จะรีบเร่ง )ทั้งสองฝ่าย ,ที่จะรัก มีรักต่อกัน ,เป็นแฟนกัน แต่งงานกัน ,ซึ่งเราขาด " ความเข้าใจตัวจริงของกันและกันน้อยไป ,แต่ เราต้องแก้ไข และชดเชย ด้วยการตั้งหลักที่ถูก คือ พยายามศึกษาเรียนรู้ใจของกัน ,ปรับตัวเข้าหากัน ,สร้างความเคารพ ไว้เนื้อเชื่อใจกันฯลฯ (ทั้งสองฝ่าย)
โฆษณา